Share on QZone

关于我们

1.发展促进(高山)旅游。

2.提供优质的户外有助服务。

3.有助于为国有经济。

4.环保.(植物/动物和雪山)

5. 举办户外活动.

6.提供工作机会。

7.安排更新的徒步线路。  

8.国内和国外促进旅游合作。

 

 

 

Copyright ©2016 Virgin Nepal Trek & Expedition Pvt. Ltd. All Rights Reserved
Articles View Hits
396053